Top

KÝ HIỆU WPB CỦA VẬT LIỆU LÀ GÌ?

KÝ HIỆU WPB CỦA VẬT LIỆU LÀ GÌ

Trong các phụ kiện ống thép chúng ta hay bắt gặp ký hiệu A234 WPB, vậy ký hiệu WPB là gì, ý nghĩa từng ký tự như thế nào?

Đơn giản thôi đây là chữ viết tắt trong tiêu chuẩn như sau:

    W: Viết tắt của từ "Weldable" tức là nói về vật liệu có thể hàn được, cũng dễ hiểu vì có bao giờ thấy vật liệu gang có chữ này đâu.

    P: Viết tắt của chữ "Pressure" tức là nói về khả năng chịu áp lực của vật liệu.

    B: Là chỉ grade, phân loại nhỏ hơn của vật liệu A234.

    A234: Là vật liệu ASTM, để biết rõ hơn về đặc tính lý hóa, kiểm tra thì xem trong tiêu chuẩn ASME II quyển A.

KÝ HIỆU WPB LÀ GÌ?


Đăng nhận xét